Biomedicínské inženýrství

Zajímá nás vnímání signálu sluchem, virtuální realita pro naslouchací přístroje i využití umělé inteligence v poslechových přístrojích a aplikacích. Našim cílem je prolnout tradiční metody zpracování zvukového signálu s moderními technologiemi a tím neustále zlepšovat a zjednodušovat používání kompenzačních pomůcek uživatelům se ztrátou sluchu.

Hezká ukázka spojení tradičních metod a moderních inovací je například binaurální test box pro kalibraci sluchadel.